Referentiescholen

In WereldSchoolWereldWijkwordt ook kennis en ervaring uitgewisseld met de Brede Bossche School Kruiskamp uit Den Bosch en de Pieter Wijtenschool en Juliana van Stolbergschool uit Waalwijk. Deze referentiescholen hebben met name op het gebied van natuuronderwijs en inrichting van de buitenruimte rondom de school al het nodige ontwikkeld. De pilotscholen kunnen hier hun voordeel mee doen. Andersom kunnen de referentiescholen gebruik maken van de duurzame good practises die de pilotscholen samen met maatschappelijke partners ontwikkelen in dit project.
Brede Bossche School Kruiskamp
De Brede Bossche School Kruiskamp, Den Bosch, bestaat uit vier basisscholen, kindcentra, BSO, welzijnspartners, maatschappelijk werk en culturele partners. De basisscholen, gehuisvest in twee nieuwe gebouwen, hebben in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van natuuronderwijs. Er zijn leerroutes ontwikkeld en er vinden wijkactiviteiten rondom natuur en milieu plaats.
 
Pieter Wijtenschool
De Pieter Wijtenschool in Waalwijk heeft de speelplaats volledig omgevormd tot een natuurlijke speel- en leeromgeving, die aansluit bij het onderwijs in de klas. Zo zijn er klassentuintjes die aan de hand van ‘de tuinmethode’ door elke klas zelf worden ingericht en onderhouden. Betekenisvol onderwijs staat hier centraal.
Juliana van Stolbergschool
De Juliana van Stolbergschool in Waalwijk is een protestants-christelijke school en is sinds de zomer van 2013 gehuisvest in een nieuw gebouw met een groot buitenterrein dat momenteel als natuurlijke leer- en speelomgeving wordt ingericht.