Coordinerend team

Jacqueline van der Lubbe, projectcoördinatie en procesbegeleiding
pilotscholen
Green and So www.greenandso.nl
Heeft zeer ruime ervaring met projectmanagement en procesbegeleiding binnen het lokale, sociale domein. Zij begeleidde vele wijkgerichte projecten, gericht op leefbaarheid, geconcretiseerd in participatie van burgers (verbinding tussen groepen met verschillende achtergronden), waarbij ‘groen’ en ‘sociaal’ terugkerende thema’s zijn.
Walter Tuerlings, onderwijskundige
coördinator Duurzaamheid-, Natuur- en Milieu-educatie -Stichting
Scalascholen Heusden www.scalascholen.nl
Werkt vanuit een jarenlange ervaring bij natuurorganisaties als
fulltime duurzaamheidscoördinator in het primair onderwijs, begeleidt
als zodanig leerkrachten bij NME-onderwijs en ontwikkelde in
die rol een grote hoeveelheid zintuiggericht lesmateriaal op het
gebied van duurzaamheid-, natuur- en milieu-onderwijs.
Eric Schoones, verslaglegging en publicatie
freelance publicist, www.ericschoones.nl
Werkte jarenlang voor De Kleine Aarde en publiceerde in 2009 ‘Een te grote kist bananen’, een verzameling van 30 interviews met prominenten over duurzaamheid. Het boek over Wereld School Wereld Wijk is zijn vijfde boek over duurzaamheid.
 
Miek Jong, onderzoek
Louis Bolk Instituut, www.louisbolk.nl
Het Louis Bolk Instituut is een internationaal advies en onderzoeksinstituut
voor onderzoek binnen de duurzame landbouw, voeding en
gezondheid. Binnen het thema gezondheid is er aandacht voor
onderzoek waarin maatschappelijke thema’s centraal staan, zoals
kwaliteit van leven, sociale cohesie en leefbaarheid.