LambertusschoolMari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg
T 073 - 511 46 66
patricia.de.folter@scalascholen.nl
De Lambertusschool in Haarsteeg probeert een onderwijsleersituatie te scheppen met oog voor een doorgaand ontwikkelingsproces bij de leerlingen, rekening houdend met hun verschillende geaardheid, begaafdheid, belangstelling en motivatie. De school wil een basis leggen voor wat in de huidige samenleving voor elk individu van belang is om zich te kunnen handhaven.

De Lambertusschool juicht het initiatief van Wereld School Wereld Wijk toe. De school werkt al samen met de wijk en streeft naar een samenwerkingsverband, tussen de verschillende partijen met als doel een brede, aantrekkelijke leer- en leefomgeving met ontwikkelingskansen en participatie voor alle mensen in Haarsteeg. Meer info op de website van de school.
Lokale activiteiten en projectpartners

 • Buurthuis Haarsteeg
• Buurtvereniging Sompen en Zooislagen
• Contour De Twern (opbouwwerk)
• Dagopvang Thebe
• Dorpsbewoners en ouders
• Gemeente Heusden
• Harmonie Sint Cecilia
• Ouderraad Lambertusschool
• Peuterspeelzaal Haarsteeg
• TSO en BSO Dikkertje Dap
• Zorgboerderij De Deel