Edith SteinschoolPast. Clercxstraat 52 5465 RJ Zijtaart
T 0413 - 36 51 68
info@edithstein.skipov.nl
Op 9 november 1968 werd het schoolgebouw officieel in gebruik genomen. De school werkt vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, ontwikkeling, veiligheid en verantwoordelijkheid. In een samenleving die meer en meer individualiseert en steeds pluriformer wordt, staan uniciteit en respect centraal bij het ontwikkelen van de specifieke talenten van ieder kind.
De Edith Steinschool verzorgt als Frisse school onderwijs waarin duurzaamheid een belangrijke plaats inneemt. Natuurgericht leren in de buitenruimte rondom de school is daarbij van belang en WereldschoolWereldwijk helpt daarbij.

Meer info op de website van de school.

Voor het plan van de natuurspeelleertuin klik hier en voor de bijbehorende lijst met te sponsoren onderdelen klik hier.
Lokale activiteiten en projectpartners

• BSO en kinderdagverblijf De Plu
• Buurtvereniging Rudebroeck
• dorpsbewoners, ouders
• Dorpshuis Zijtaart
• Dorpsraad Zijtaart
• Gemeente Veghel
• Jeugdnatuurvereniging Zijtaart
• Jong Nederland
• KBO Zijtaart
• M25 (jongerenactiviteiten gericht op kwetsbare groepen in de samenleving)
• Ouderraad basisschool Edith Stein
• Peuterspeelzaal Pompeltje
• Plein 23 (cultuurmakelaar voor basisscholen)
• Zijtaartse Ondernemersvereniging