Directeuren rond de tafel

In het algemeen blijkt het niet altijd eenvoudig een balans te vinden tussen de prioriteiten in het leslokaal, goed onderwijs geven, aan de normen van de inspectie voldoen, en tegelijkertijd invulling geven aan ambities op terrein van duurzaamheid en sociale verbinding met de wijk. Het afgelopen jaar is het vanuit de vier pilotscholen, met veel ambitie en commitment, goed gelukt veel mooie activiteiten te initiëren. Het is nu de kunst, om deze activiteiten te borgen, ook als de professionele ondersteuning vanuit het team van WSWW straks wegvalt.
Daarom zijn de scholen op zoek naar constructieve partners in de wijk die op allerlei niveaus ook een stukje regie op zich willen nemen, ook de kar eens willen trekken. Opvallend is hoe verschillend de situatie op de vier scholen is (qua geschiedenis en prioriteiten op school, de rol van gemeente en buurt). Vanuit die heel verschillende vertrekpunten en ervaringen konden de directeuren elkaar met veel praktische ‘out of the box ideeën’ inspireren.