Aan de hand van praktijkvoorbeelden van activiteiten rondom duurzaamheid en sociale cohesie, gepresenteerd door de schoolleiders samen met partners uit de wijk en tegen de theoretisch achtergrond van ‘learning to live together’ (een door de Unesco benoemde manieren van 'leren' op weg naar wereld(wijk)burgerschap en duurzaamheid) gaan we verder in op hoe kun je elkaar helpen en versterken, welke problemen ontmoet je en wat zijn de succesfactoren. Met een gezelschap kijkend vanuit verschillende disciplines, vanuit het onderwijs, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en externe deskundigen hopen en verwachten we dat deelnemers zeker met de nodige bagage weer naar huis zullen gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis in Den Bosch op woensdag 26 maart 2014
Aanvang 14.15 uur, om 17.00 uur sluiten we af met een drankje.

U bent van harte welkom!