Brede School De Ellips ontmoet de buurt

Niet iedereen had bij de officiële opening op 4 september j.l. aanwezig kunnen zijn, nu was er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De dertigtal aanwezige gasten werden welkom geheten door Annelies Jacobs, interim directeur bs De Touwladder. Zij hield een korte introductie waarin het activiteitenplan van het project wereld school wereld wijk uiteen werd gezet.

Onder andere gaat de school zonnepanelen aanbrengen op het dak en ze gaat met de gemeente aan de slag om het verkeer- en parkeerprobleem rondom de school tijdens de aanvang- en sluitingstijden op te lossen. Vincent Gil-Toresano, opbouwwerker en stagemakelaar van Partis Brede Welzijnsinstelling, nam nog het woord om een vooraankoniging te doen over de wijkmanifestaties die in ontwikkeling zijn op initiatief van de jongeren uit de wijk. Deze staan voor april/mei 2014 op de agenda en zal onder andere bestaan uit workshops van de verschillende talenten uit de wijk. Jacqueline van der Lubbe, projectcoördinatie wereld wijk wereld school, kon de actie ‘schone wijk’, waarin leerlingen dagelijks het schoolplein schoonmaken en pad gaan om de wijk te ontdoen van zwerfafval, voor het voetlicht brengen.

Meer concreet werd het toen De Ellips met een gerichte hulpvraag kwam. Het Kindcentrum zou graag in contact willen komen met buurtbewoners met ‘groene vingers’. Wie wil er straks komen helpen om de schoolmoestuinen in te richten en samen met de kinderen deze te onderhouden.

Het directe resultaat van de avond zijn enkele aanmeldingen voor hulp bij de moestuin, een voorlees-oma, een beheerder voor de sportzaal en buurtpreventie. Maar de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer samen te komen en de gelegenheid te hebben om met buurtbewoners te praten is ook zeer waardevol gebleken.